IMG_20220415_102113

Křížová cesta na Kartouzku

Prožíváme Velikonoce a po menší pauze se dnes, na Velký pátek, vypravujeme do přírody, abychom zde společně prorozjímali těžký konec života Pána Ježíše. Jsme kousek od našich domovů, v Dolanech u Olomouce, přesto je to pro mnohé z nás místo neznámé. Hezké společné procházce chybí snad jen opékání špekáčků, které si letos díky velkopátečnímu půstu odpíráme.

2. neděle postní Hodolany 2022

Připravujeme se na druhou neděli postní. Dnes mimořádně opět formou videokatecheze. Je zde 5 krátkých videí v barvičce fialové.

Část   1/2/3       mladší děti – Berunka, Anička, Adámek, Kili, Lojzík, Vojtík, František

Část   1/2/4/5    starší děti   – Peťa, Miki, Marťa, Hugo, Vašík

received_4948713085151118

My tři králové opět jdeme k vám!

Rok po alternativní koledě do stacionárních kasiček se opět scházíme v teplých chodbách našich domovů, navlékáme pláštíky, nasazujeme korunky, někde černíme odvážné, rozdělujeme koledovací výbavu a vyrážíme dům od domu jako už tolikrát. Zvoníme a zpíváme, čekáme, vyhlížejíc příslibné pohyby záclonek za okny. Má to své kouzlo a opakující se tendenci, lidé příjemní, někde dojatí, jinde ticho za dveřmi. Počasí je neúprosně mrazivé, proto po zahřívací zastávce už jen pár ulic a v rámci zachování dobrého zdraví utíkáme do tepla. Díky nám všem drazí přátelé a dětem Elišce, Aničce, Verče, Evičce, Soničce, Fildovi, Markétce s kamarádkami, Denisce, Elence a Pavlíkovi, Peťovi a Marťovi, Maťovi, Ondrovi, Vášovi a Šimonovi. Jsme vděčni, že jsme mohli potěšit koledou a přispět k dobré věci. Díky vám za přijetí, přispění a laskavé občerstvení!

IMG_20211205_092652

Advent a doba vánoční

Zpětný letmý pohled na události doby adventní, vrcholící Vánocemi. Každoroční akce pletení adventních věnců s benefičním přesahem. I letos jsme se zapojili a ve farnosti nabídli k prodeji 28 věnců. Moc děkujeme těm, kteří přišli pomoci, zárověň prosíme o pomoc do budoucna. O věnce je zájem, avšak jejich výroba je v malém počtu lidí poměrně náročná. Vánoční doba je opět poznamenána nárůstem kovidu, přesto díky Bohu za vše, co se nám společným dílem ve farnosti daří.