Požehnání varhan

Jan Gottwald ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Olomouci-Hodolanech, Náboženskou obcí Církve československé hustiské v Olomouci-Hodolanech, ZUŠ Žerotín v Olomouci a Komisí místní části 24 – Staré Hodolany a Bělidla pořádá cyklus benefičních varhaních koncertů.

Benefiční dobrovolné vstupné bude použito na údržbu varhan v hodolanských chrámech v roce 2023. Všichni jste srdečně zváni!

Comments are closed.