Videokatecheze 29. listopadu

Liturgický rok zahajujeme 1. nedělí adventní ve fialové barvě. Pojmenujeme si 3 části liturgického oděvu kněze – albu, ornát a štolu. V adventní době se zaposloucháme do úryvků evangelisty Lukáše. Na pracovní list opisujeme verš 3 z kapitoly 3 Lukášova evangelia, které se bude číst 2. neděli adventní. V Písmu svatém vyhledáváme pod zkratkou L nebo Lk.

Videokatecheze 16. dubna 2021

Blíží se třetí neděle velikonoční a my se v této katechezi blíže věnujeme svátosti smíření. Dalšímu obrovskému daru od Pána, v němž je obsažena Jeho láska k nám. Skrze službu kněží máme možnost jít znovu a opakovaně naproti nekonečnému Božímu milosrdenství.  Beránek Boží se za nás obětoval, zůstávejme v Jeho lásce.

Videokatecheze 9. dubna 2021

2. neděle velikonoční přináší nejen radost z Ježíšova vzkříšení, ale také nese příslib nekonečného Božího milosrdenství. V této katechezi se podrobněji zamyslíme nad tím, co nám v Boží lasce prospívá a co nás od ní naopak vzdaluje. V rámci přípravy na bohoslužbu slova se blíže  podíváme na 2 knihy z Nového zákona. Závěrem tentokrát malý kvíz.

Videokatecheze 26. března 2021

Postní dny nám v tomto týdnu projasňuje čtvrteční  Slavnost Zvěstování Páně. Jak postupně poznáváme knihy Písma svatého, pojďme zjistit počet knih Starého a Nového zákona a jejich základní uspořádání. Při bohoslužbě slova neděle Květné se můžeme těšit na proroka Izajáše, list Filipanům a pašije podle Marka. Vstupujeme do Svatého týdne, připravme se 🙂

Kluci, při následujícím videu se mi trošičku popletli proroci Izajáš s Jeremjášem. 2x jsem se přeřekla, takže uvádím na pravou míru… teď v neděli budeme v prvním čtení číst Izajáše a na pracovním listu to má vypadat takto: