Videokatecheze 5. února 2021

Způsob, jakým dnes slavíme eucharistii vychází z Ježíšovy poslední večeře s apoštoly. V dějinách spásy však této večeři předchází jiné významné stolování o mnoho staletí dříve. Od beránka se tedy prostřednictvím chleba dostáváme až k současné hostii. Zajímá vás, jak se hostie vyrábí? Mimořádně dnes v posledním krátkém videu. Kluci, odhalíte chybičku na mém pracovním listu v první části katecheze?

Hezké jarní prázdniny 🙂

Videokatecheze 29. ledna 2021

Čtvrtou nedělí začínáme další týden liturgického mezidobí. Svátek Uvedení Páně do chrámu definitivně uzavírá dobu vánoční.  Představíme si další dar od Boha, jímž je EUCHARISTIE. Chceme z ní čerpat sílu, stejně jako kdysi apoštolové, kteří započali tradici jejího slavení. Zazpívejte spolu s námi, doma můžete 🙂

Videokatecheze 8. ledna 2021

Vánoční doba se pomalu chýlí ke konci a bude završená v neděli svátkem Křtu Páně. A je to právě křest, jímž se budeme v této katechezi zabývat. Nejdříve si připomeneme, co nám Bůh v této události do života dává, popovídám si s milým hostem 🙂 a katechezi zakončíme prvním tajemstvím růžence světla.