Videokatecheze 29. ledna 2021

Čtvrtou nedělí začínáme další týden liturgického mezidobí. Svátek Uvedení Páně do chrámu definitivně uzavírá dobu vánoční.  Představíme si další dar od Boha, jímž je EUCHARISTIE. Chceme z ní čerpat sílu, stejně jako kdysi apoštolové, kteří započali tradici jejího slavení. Zazpívejte spolu s námi, doma můžete 🙂

Videokatecheze 8. ledna 2021

Vánoční doba se pomalu chýlí ke konci a bude završená v neděli svátkem Křtu Páně. A je to právě křest, jímž se budeme v této katechezi zabývat. Nejdříve si připomeneme, co nám Bůh v této události do života dává, popovídám si s milým hostem 🙂 a katechezi zakončíme prvním tajemstvím růžence světla.