IMG_20220415_102113

Křížová cesta na Kartouzku

Prožíváme Velikonoce a po menší pauze se dnes, na Velký pátek, vypravujeme do přírody, abychom zde společně prorozjímali těžký konec života Pána Ježíše. Jsme kousek od našich domovů, v Dolanech u Olomouce, přesto je to pro mnohé z nás místo neznámé. Hezké společné procházce chybí snad jen opékání špekáčků, které si letos díky velkopátečnímu půstu odpíráme.

received_4948713085151118

My tři králové opět jdeme k vám!

Rok po alternativní koledě do stacionárních kasiček se opět scházíme v teplých chodbách našich domovů, navlékáme pláštíky, nasazujeme korunky, někde černíme odvážné, rozdělujeme koledovací výbavu a vyrážíme dům od domu jako už tolikrát. Zvoníme a zpíváme, čekáme, vyhlížejíc příslibné pohyby záclonek za okny. Má to své kouzlo a opakující se tendenci, lidé příjemní, někde dojatí, jinde ticho za dveřmi. Počasí je neúprosně mrazivé, proto po zahřívací zastávce už jen pár ulic a v rámci zachování dobrého zdraví utíkáme do tepla. Díky nám všem drazí přátelé a dětem Elišce, Aničce, Verče, Evičce, Soničce, Fildovi, Markétce s kamarádkami, Denisce, Elence a Pavlíkovi, Peťovi a Marťovi, Maťovi, Ondrovi, Vášovi a Šimonovi. Jsme vděčni, že jsme mohli potěšit koledou a přispět k dobré věci. Díky vám za přijetí, přispění a laskavé občerstvení!

IMG_20211205_092652

Advent a doba vánoční

Zpětný letmý pohled na události doby adventní, vrcholící Vánocemi. Každoroční akce pletení adventních věnců s benefičním přesahem. I letos jsme se zapojili a ve farnosti nabídli k prodeji 28 věnců. Moc děkujeme těm, kteří přišli pomoci, zárověň prosíme o pomoc do budoucna. O věnce je zájem, avšak jejich výroba je v malém počtu lidí poměrně náročná. Vánoční doba je opět poznamenána nárůstem kovidu, přesto díky Bohu za vše, co se nám společným dílem ve farnosti daří.

Synoda 2021-2023

10 okruhů k diskuzi v pracovních skupinkách synodálního procesu

Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější?

Při hledání odpovědi na tuto základní otázku jsou nám nabídnuta následující konkrétnější témata k uvažování, sdílení a rozlišování v pracovních skupinách. Vaše vzájemné promlouvání a naslouchání ve skupince se nemusí omezovat pouze na tyto otázky. Ze zvolených témat si vyberte pouze jedno téma, na které bude zaměřena práce ve skupinkách.