pfpray

Za církev synodální

17. října jsme v naší arcidiecézi a v celé republice zahájili Synodální proces. Bůh nás skrze iniciativu papeže Františka volá k zamyšlení, zda v církvi kráčíme spolu, zda jsme schopni naslouchat druhým, mluvit spolu, tvořit živá a plodná společenství. Koordinátorkou za naši farnost se stala Veronika Hanáková. Obracet se na ni je možné osobně, nebo přes email: hanakovaverunka@seznam.cz

Vznikají 5-8 členné skupinky, které se od listopadu do ledna 2022 sejdou celkem 3x. V průběhu prvního setkání vedeného Duchem Svatým si skupinka vybere téma, které budou její členové během dalších dvou setkání rozvíjet. Na konci vznikne jednoduchý záznam, sdělující v bodech, co bylo předmětem diskuze každé skupinky. Vše bude zpracováno do souhrnu, ze kterého vzniknou dokumenty k Biskupské synodě v říjnu 2023. Vydejte se s námi na tuto společnou cestu 🙂

IMG_20210919_093033 - kopie

Podzim

Nový školní rok je zahájen. Během září jsme stihli využít pěkného počasí a sejít se na Pohořanech ke společnému popovídání, občerstvení a pouštění draků. Díky teplu a lehkému vánku se drakům do létání moc nechtělo, avšak setkání bylo navzdory těmto okolnostem příjemné. Úvodní obrázek dokumentuje výzdobu neděle, při které jsme děkovali za úrodu.

IMG_20210801_202943

Cholina 2021

První týden v srpnu pátým rokem vyrážíme na pobyt s dětmi z farnosti. Fara v Cholině, poblíž Litovle, nám tentokrát vytváří potřebné zázemí. Je chladněji, počasí nestálé, Přesto prožijeme hezký týden. Děti vypadají spokojeně, dospělí v rámci možností také. Poznáváme apoštoly, vytváříme „dějiny“ – pomůcku ke katechezi, hrajeme hry, zpíváme, odpočíváme, hrajeme Desítku. Je to požehnaný čas. Detailněji v Hodolanském hromu, nebo ve videoprezentaci, která je zde zařazena na konec za rozhovory s kněžími a farníky o apoštolech.

IMG_20210616_200811

Opékání

Další školní rok je za námi. Navzdory nepříznivé kovidové situaci se pár setkání nakonec podařilo. Zjistili jsme, že jsme spolu rádi a že živé prožívání společenství je mnohem lepší, než to přes obrazovky. Díky však Bohu za vše. Jsou mezi námi 4 prvokomunikanti a před námi nové výzvy.