Farní den 16. 6. 2013

Setkání farníků proběhlo v neděli 16. června 2013 v areálu T.J. Sokol Olomouc – Bělidla. Fotogalerii naleznete uvnitř příspěvku.

Farní den

V neděli 16. června 2013 od 14:30 proběhne farní den naší Hodolanské farnosti. Setkáme se na hřišti (areál tenisových kurtů) T.J. Sokol Olomouc – Bělidla (mapa uvnitř příspěvku – klikněte na nadpis „Farní den“). Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Chrám národů v Jeruzalémě

Beseda o pouti do Svaté země

V neděli 14. dubna 2013 proběhne na faře v naší farnosti Olomouc – Hodolany beseda o pouti do Svaté země. Beseda začne v 16:00 hodin. Povídat bude paní Jedličková, která pouť absolvovala společně s paní Duškovou v březnu tohoto roku.

Všichni farníci jsou srdečně zváni!

Návštěva sv. Mikuláše

Na 2. neděli adventní, tedy 9. prosince 2012, nás po mši svaté ve farnosti opět navštíví svatý Mikuláš.

Svatý Mikuláš měl dobré srdce a stal se biskupem v městě Myra v maloasijské Lykii (na území dnešního Turecka). V době pronásledování, za vlády císaře Diokleciána, byl poslán do vyhnanství.

Vrátil se a roku 325 se zúčastnil koncilu v Niceji. Pak navštívil v Římě papeže. Zemřel ve vysokém věku s pověstí svatosti. Je nejznámější pro ctnost milosrdné lásky.